เฉลย Quiz-01

: 91 views

จากภาพโจทย์ เจ้าปัญหานี้ เรามาดูเฉลยกันนะครับ


เฉลย คือ 26 ครับ

7+7+7 = 21

6+6+7 = 19

2+6+7 = 15

6+(4×5) = 26


วิธีคิด..

Step 1 : จากบรรทัดแรก

 • เราให้ A แทนตัวหนอน 1 ตัว
 • ดังนั้น A + A + A = 21
 • หรือ 21 หาร 3 = A
 • ดังนั้น A = 7
 • ลองแทนที่ จะได้ 7 + 7 + 7 = 21

Step 2 : จากบรรทัดที่สอง

 • เราให้ B แทนนาฬิกา 1 เรือน
 • จะได้สมการ 2B + 7 = 19
 • ดังนั้น 2B = 19-7
 • ดังนั้น 2B = 12
 • ดังนั้น B = 12/2
 • ดังนั้น B = 6
 • ลองแทนที่จะได้ 6 + 6 + 7 = 19

Step 3 : จากบรรทัดที่สาม

 • เราให้ C แทนดอกไม้ 1 ดอก
 • จะได้สมการ C + 6 + 7 = 15
 • ดังนั้น C = 15 – 6 – 7
 • ดังนั้น C = 2
 • ลองแทนที่จะได้ 2 + 6 + 7 = 15

Step 4 : จากบรรทัดที่สี่

 • สังเกตุดีๆว่าหนอนที่เราเห็น ไม่มีดอกไม้บนหัว
 • งั้นแปลว่า หนอนตัวบนๆที่มีดอกไม้บนหัว
 • คือ 7 = หนอน + ดอกไม้
 • แปลว่า บรรทัดบน 7 = A + 2
 • หนอน 1 ตัว มี 5 ปล้อง = 5
 • แต่หนอนตัวล่าง มี 6 ปล้อง น่าจะ = 6
 • ดอกไม้ ซ้อนกัน 2 ดอก คือ 2+2 = 4
 • นาฬิกา ชี้เวลา 5 โมง (ไม่ใช่ 6 โมง)
 • นาฬิกาบรรทัดบนๆ ชี้เวลา 6 โมง = 6
 • แปลว่า นาฬิกา 5 โมง น่าจะ = 5
 • แทนที่สมการทั้งหมด คือ 6 + (4 x 5)
 • จะได้ 6 + 20
 • คำตอบคือ 26